Kinderdagverblijf SaamnLeuk Regenboog & Goud

Een kinderopvang met oog voor het kind, waar jouw kind wordt gezien, gehoord en gevolgd. Gezien om wie je bent, jij bent jij en dat is goed. Gehoord worden middels een luisterend oor. Gevolgd worden in zijn of haar avontuur.Een plek waar je kind onbezorgd kan spelen en opgroeien tot je mooiste jij!

Het voordeel van een kinderopvang in school is:
De omgeving wordt steeds meer vertrouwd, er worden onderlinge contacten gelegd tussen de kinderen door samen te delen, spelen en ontdekken. Je kind krijgt de mogelijkheid te blijven groeien en ontdekken omdat jouw kind het kinderdagverblijf en de BSO kan combineren. Tijdens de peutertijd kan het kind alvast om de hoek kijken bij de kleuters. Daarmee wordt de drempel naar school verlaagd, daar gaat hij/zij immers naartoe wanneer hij/zij vier jaar wordt. Daarnaast wordt de drempel naar de BSO verlaagd. Ouders hebben vaak de mijlpaal naar de basisschool voor ogen en vergeten dat kinderen ook nog eens worden opgevangen na schooltijd. Een zeer spannende tijd voor de kleine ‘grote’ ontdekker. Laten we de spanning beperken en het plezier vergroten.

Werken binnen de kinderopvang is voornamelijk dankbaar werk. Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe. Wij bieden professionele opvang aan, dat wil zeggen; dat er gediplomeerde pedagogisch medewerkers met een hart voor het kind op de groepen hebben staan. Leidsters die de kinderen zien, horen en volgen.

“Jij bent jij, en dat is goed”

Kennismaken met SaamnLeuk Regenboog & Goud

Voordat een kind geplaatst wordt, hebben we een intakegesprek met de ouders en de pedagogisch medewerker van de groep. De pedagogisch medewerker komt bij de ouders thuis. Zo krijgen wij een beter beeld en binding van/ met het gezin. De ouders vertellen over de vaste gewoontes van hun kind. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen en andere zaken. Dit wordt opgeschreven op een intakeformulier.
Het formulier zal in het kinddossier komen zodat het voor alle pedagogisch medewerkers inzichtelijk is. De pedagogisch medewerker wisselt informatie uit over de gang van zaken bij SaamnLeuk. Hoe ziet een dag op de kinderopvang eruit en wat zijn de gewoontes en regels.
Tijdens deze kennismaking kunnen de ouders en de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen. Voor kinderen en ouders betekent de stap naar de kinderopvang dat zij moeten wennen aan een nieuwe situatie.

Voor kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders en familie. We geven daarom het kind de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving, de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers. In overleg wordt er één wenochtend bepaald.
Dan komen ouders samen met het kind naar Kinderopvang SaamnLeuk. Samen kunnen zij dan rustig rondkijken en op ontdekking gaan. Het is ook mogelijk om onder het genot van een kopje koffie van gedachten te wisselen met de pedagogisch medewerker. Afhankelijk van hoe het gaat, nemen de ouders op een gegeven moment afscheid van het kind.
Bij het afscheid nemen is het belangrijk dat dit moment duidelijk is.
De pedagogisch medewerker neemt het kind over van de ouders en zal hen samen met het kind uitzwaaien. Het moment van afscheid kan soms moeilijk zijn. De pedagogisch medewerker probeert dan te ontdekken waar het kind op dat moment behoefte aan heeft (boekje lezen, spelletje doen, zijn/haar knuffeltje van thuis te geven of even met rust laten). Als ouders het prettig vinden mogen ouders best eens bellen om te vragen hoe het gaat.

Op de groep willen we een familiefotoboek aanleggen.
Daar mag het kind op een a4tje foto’s van zijn/haar gezin in opbergen. Kinderen voelen zich veiliger als ze iets op de kinderopvang herkennen van de thuissituatie en kunnen dit ervaren door in het boek te kijken.
Het familieboek zal liggen op kind hoogte zodat ze deze zelf kunnen pakken en bekijken. Het kind kan ook samen met de pedagogisch medewerker in het boek kijken en vertellen over thuis.

Als het kind weer opgehaald wordt vertelt de pedagogisch medewerker hoe de dag is verlopen en is er persoonlijke aandacht voor ouders en kind.
Bij kinderen tot 1 jaar wordt het verloop van de dag ook uitgebreid beschreven in een schriftje.

Wenmoment

Zodra het intakegesprek is geweest krijgen kinderen een wenmoment. Het uitgangspunt bij het wennen binnen Kinderopvang SaamnLeuk is dat ouders het kind met een gerust hart brengen en halen. Ouders zullen hierdoor het gevoel van vertrouwen overbrengen op het kind en dat heeft een positieve invloed op het wennen en het welbevinden van het kind. Dit geldt voor het kind de ouder en de pedagogisch medewerker. Ouders komen gezellig met hun kind kijken vanaf 9.15 bij SaamnLeuk en maken een praatje met de pedagogisch medewerkers. Alle SaamnLeuk kinderen zijn dan binnen en hun ouders zijn naar hun werk. Zodra het kind zich een beetje veilig voelt zal de ouder afscheid nemen van het kind. Om 12 uur wordt het kind weer opgehaald, dan hebben de pedagogisch medewerker rustig de tijd om een overdracht te doen.

Het maatjessysteem

Kinderen doorlopen een aantal fases waarbij belangrijke mijlpalen bereikt worden. Bijvoorbeeld van peuter naar keuter, van kleuter naar kind, van kind naar puber. Om deze transitie voorspoediger te laten verlopen is het maatjessysteem opgezet. Kinderen van verschillende fases worden aan elkaar gekoppeld. De taak van het kind is om het andere kind te begeleiden in de nieuwe fase, letterlijk is het wegwijs maken in de gang van zaken op de nieuwe speelplek.
De BSO kinderen bieden zich vrijwillig aan en de pedagogisch medewerkers kiezen een koppel waarvan zij denken dat het een goede match is. Als het kind is gekoppeld, krijgt het kind een rondleiding van de gekoppelde. Hij/ zij krijgt een rondleiding in de school en de BSO plek.