Buitenschoolse Opvang SaamnLeuk

Een kinderopvang met oog voor het kind, waar jouw kind wordt gezien, gehoord en gevolgd. Gezien om wie je bent, jij bent jij en dat is goed. Gehoord worden middels een luisterend oor. Gevolgd worden in zijn of haar avontuur. Elke dag een avontuur. Avonturen zijn belevenissen. Ze maken indruk en blijven je later bij. Spelend ontdekken wie je bent en wat je in je hebt. Wij zijn er om je te helpen en ondersteunen waar nodig is. Zodat jij onbezorgd kan spelen en opgroeien tot je mooiste jij!

Het voordeel van een kinderopvang in school is:

  • Kinderen blijven in hun veilige omgeving.
  • Voldoende binnen en buiten speelmogelijkheden waar kinderen volop avonturen kunnen ontdekken.
  • Korte lijnen met school.

De BSO is een plek waar de kinderen ‘vrij’ zijn. Vrij kunnen spelen, Vrij kunnen ontwikkelen doormiddel van activiteiten. Vrij zijn om hun eigen ‘ik’ te kunnen ontdekken en verder kunnen voortzetten.

Werken binnen de kinderopvang is voornamelijk dankbaar werk. Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe. Wij bieden professionele opvang aan, dat wil zeggen; dat er gediplomeerde pedagogische medewerkers met een hart voor het kind op de groepen hebben staan. Leidsters die de kinderen zien, horen en volgen.

“Jij bent jij, en dat is goed”

Kennismaken met SaamnLeuk Buitenschoolse Opvang

Door het lezen bent uw wellicht enthousiast geraakt. Wilt u meer informatie? Dan kunt u een rondleiding aanvragen. Ook kunt u, uw kind aanmelden, een aanmelding geeft niets automatisch recht op een plaatsing.

Wij realiseren ons dat de nieuwe kinderen vaak kinderen zijn die net de basisschoolleeftijd hebben bereikt. Voor deze vierjarigen geldt dat in hun vertrouwde wereld veel veranderingen optreden: een nieuwe school en een nieuwe opvang. Kinderen die nieuw zijn binnen SaamnLeuk hebben recht op extra aandacht en begeleiding gedurende de eerste periode dat zij deel uitmaken van SaamnLeuk. Wij doen dit omdat het in het belang van het kind, de ouder en de groepsleiding is dat een (nieuw) kind zich zo snel mogelijk op zijn gemak en vertrouwd voelt. We hopen dat het kind zich op deze manier thuis zal voelen op SaamnLeuk.

SaamnLeuk heeft onderstaande uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot het wennen van nieuwe kinderen:

  • Ouders maken een afspraak met de leiding voor een wenmoment
  • Ouder(s) komen samen met hun kind en kijken hoe het kind reageert op de leiding, andere kinderen en het aanbod. Daarna kan vastgesteld worden hoelang het kind blijft.
  • Wanneer het kind moeite heeft met het wennen, vindt er een tweede wenmoment plaats.
  • Nieuwe kinderen leren zo snel mogelijk de regels en dagindeling. Ze worden hierin ondersteund door de groepsleiding. Jonge nieuwe kinderen binnen SaamnLeuk worden speciaal welkom geheten.
  • We benaderen nieuwe kinderen als individu (niet als broertje of zusje van).
  • We vinden de omgang met ouders van ieder nieuw kind belangrijk, een intakegesprek is verplicht, ook voor gezinnen die al bekend zijn met SaamnLeuk. Daarom streven wij naar een intakegesprek bij u thuis, om zo een compleet beeld van uw kind te krijgen.

Kinderen die overgaan van KDV SaamnLeuk naar BSO SaamnLeuk krijgen de kans op vaak te wennen op de groep. Vanaf 3,5 jaar mogen de kinderen, wanneer de groep het toelaat spelen op de BSO. De drempel naar de BSO wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd. De kinderen leren de pedagogisch medewerkers van de BSO kennen en andersom.