Buitenschoolse Opvang SaamnLeuk

Een kinderopvang met oog voor het kind, waar jouw kind wordt gezien, gehoord en gevolgd. Gezien om wie je bent, jij bent jij en dat is goed. Gehoord worden middels een luisterend oor. Gevolgd worden in zijn of haar avontuur. Elke dag een avontuur. Avonturen zijn belevenissen. Ze maken indruk en blijven je later bij. Spelend ontdekken wie je bent en wat je in je hebt. Wij zijn er om je te helpen en ondersteunen waar nodig is. Zodat jij onbezorgd kan spelen en opgroeien tot je mooiste jij!

Het voordeel van een kinderopvang in school is:

  • Kinderen blijven in hun veilige omgeving.
  • Voldoende binnen en buiten speelmogelijkheden waar kinderen volop avonturen kunnen ontdekken.
  • Korte lijnen met school.

De BSO is een plek waar de kinderen ‘vrij’ zijn. Vrij kunnen spelen, Vrij kunnen ontwikkelen doormiddel van activiteiten. Vrij zijn om hun eigen ‘ik’ te kunnen ontdekken en verder kunnen voortzetten.

Werken binnen de kinderopvang is voornamelijk dankbaar werk. Ouders vertrouwen ons hun kostbaarste bezit toe. Wij bieden professionele opvang aan, dat wil zeggen; dat er gediplomeerde pedagogische medewerkers met een hart voor het kind op de groepen hebben staan. Leidsters die de kinderen zien, horen en volgen.

“Jij bent jij, en dat is goed”

Kennismaken met SaamnLeuk Spetters & Toppers

Allereerst worden zowel kind als ouder/verzorger uitgenodigd voor een rondleiding. Het is aan de ouder/verzorger zelf om te bepalen of het kind bij de rondleiding aanwezig zal zijn. De rondleiding wordt door de pedagogisch medewerkers gegeven. De ruimtes worden tijdens de rondleiding laten zien, er wordt verteld hoe SaamnLeuk te werk gaat en kunnen vragen worden gesteld en beantwoord. Zo kan er een eerste indruk worden opgedaan en kan er worden besloten of het kind wordt aangemeld.

Naar aanleiding van de rondleiding en aanmelding, wordt er een intakegesprek ingepland. Het intakegesprek met de ouders en de pedagogisch medewerker van de groep. De pedagogisch medewerker wordt bij hen thuis of op locatie gedaan. De voorkeur gaat uit naar de ouders/ verzorgers thuis, zo krijgen wij een beter beeld en binding van/ met het gezin. Echter is gebleken dit niet altijd mogelijk gemaakt kan worden. De ouders vertellen over de vaste gewoontes van hun kind. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen en andere zaken. Dit wordt opgeschreven op een intakeformulier.
Het formulier zal in het kinddossier komen zodat het voor alle pedagogisch medewerkers inzichtelijk is. De pedagogisch medewerker wisselt informatie uit over de gang van zaken bij SaamnLeuk. Hoe ziet een dag op de kinderopvang eruit en wat zijn de gewoontes en regels.
Tijdens deze kennismaking kunnen de ouders en de pedagogisch medewerker elkaar leren kennen. Voor kinderen en ouders betekent de stap naar de kinderopvang dat zij moeten wennen aan een nieuwe situatie.

Het bovenstaande is van belang wanneer het kind op latere leeftijd wordt aangemeld. Echter is dit in de meeste gevallen niet aan de orde. De kinderen die SaamnLeuk Toppers worden zitten al enige tijd bij SaamnLeuk Spetters, gevestigd op SaamnLeuk Regenboog. Zowel ouders/ verzorgers als kind krijgen tijdens een haalmoment een rondleiding op de nieuwe groep.
Wenmoment

Spetters
Wij realiseren ons dat de nieuwe kinderen vaak kinderen zijn die net de basisschoolleeftijd hebben bereikt. Voor deze vierjarigen geldt dat in hun vertrouwde wereld veel veranderingen optreden: een nieuwe school en een nieuwe opvang. Kinderen die nieuw zijn binnen SaamnLeuk hebben recht op extra aandacht en begeleiding gedurende de eerste periode dat zij deel uitmaken van SaamnLeuk. Wij doen dit omdat het in het belang van het kind, de ouder en de groepsleiding is dat een (nieuw) kind zich zo snel mogelijk op zijn gemak en vertrouwd voelt. We hopen dat het kind zich op deze manier thuis zal voelen op SaamnLeuk.
Kinderen die overgaan van SaamnLeuk KDV naar SaamnLeuk BSO krijgen de kans op vaak te wennen op de groep. Vanaf 3,5 jaar mogen de kinderen, wanneer de groep het toelaat spelen op de BSO.

De drempel naar de BSO wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd. De kinderen leren de pedagogisch medewerkers van de BSO kennen en andersom.

Toppers
De SaamnLeuk Spetters wennen geleidelijk aan SaamnLeuk Toppers door vaker te wennen op de groep. Wanneer de groep het toelaat, gaat de pedagogisch medewerker met een aantal kinderen uitstapjes maken naar de nieuwe locatie. Hier krijgt het kind de kans en ruimte om kennis te maken met de kinderen en de ruimte. Ze kunnen dan meedoen met de activiteiten op de groep. Wanneer het kind eraan toe is, zal het kind volledige overstappen naar de nieuwe groep. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en kindratio, maar ook naar het kind zelf. De kinderen die bijvoorbeeld een jaar ouder zijn (in verband met zitten blijven), gaan misschien een jaar later naar de andere groep. We kijken naar de groepssamenstelling en het kind zelf. Gezien onze visie vinden wij dit erg belangrijk.

Nieuwe kinderen
Zodra het intakegesprek is geweest krijgen kinderen een wenmoment. Ouders en pedagogisch medewerker kiezen een geschikt moment om te wennen. Het kind draait net als alle kinderen mee en wordt op de afgesproken plek opgewacht, om samen naar locatie SaamnLeuk Toppers te lopen. De kinderen kunnen op deze leeftijd al duidelijk een eigen beeld schetsen en aangeven hen het wenmoment is bevallen.

Het maatjessysteem
Kinderen doorlopen een aantal fases waarbij belangrijk mijlpalen bereikt worden. Bijvoorbeeld van peuter naar kleuter, van kleuter naar kind, van kind naar puber. Om deze transitie voorspoediger te laten verlopen is het maatjessysteem opgezet. Kinderen van verschillende fases worden aan elkaar gekoppeld. De taak van het kind is om het andere kind te begeleiden in de nieuwe fase, letterlijk is het wegwijs maken in de gang van zaken op de nieuwe speelplek.
De BSO kinderen bieden zich vrijwillig aan en de pedagogisch medewerkers kiezen een koppel waarvan zij denken dat het een goede match is. Als het kind is gekoppeld, krijgt het kind een rondleiding van de gekoppelde. Hij/ zij krijgt een rondleiding in de school en de BSO plek.