Hoe SaamnLeuk activiteiten aanbiedt

Ieder kind mag er zijn, wij zijn er voor de kinderen en helpen of ondersteunen waar nodig is. Wanneer wij de dag starten, doen wij dit samen. De kinderen begroeten wij doormiddel van een high five, een hand, knuffel of een aai over de bol. Hierdoor zie je elk kind, je kunt aanvoelen of het kind goed of niet goed in zijn of haar vel zit en eventueel daarop later terugkomen. Het belangrijkste is dat het kind wordt gezien, gehoord en gevolgd in zijn of haar avontuur.

Welke avonturen kun je op de KDV SaamnLeuk ontdekken;

  • wandelen, door de plassen stampen, tunnels graven, picknicken
  • koken en bakken in onze buiten keuken, racen, kijken naar de ‘grote kinderen’
  • knutselen met van alles en nog wat, muziek maken / naar luisteren, spelletjes
  • fantasiespeelgoed (poppen, auto,s, kid knexx, blokken, verkleedkleren)
  • chillen, voorlezen, puzzelen, kleien, kleuren, tekenen of helemaal niets

Bij de activiteiten zoeken wij zowel naar verdieping als uitbreiding. Met verdieping wordt bedoeld dat kinderen de kans krijgen hun spel af te maken. Kinderen hebben vaak zelf een doel gesteld voor hun activiteit. Echter kan onder andere tijdsgebrek voor een belemmering zorgen om het doel te laten slagen. Voor het einde van de activiteit wordt kenbaar gemaakt dat het einde nadert. Samen gaan wij op zoek naar een oplossing om het doel te doen slagen. Wellicht kan het op een ander moment weer worden opgepakt.

Het afbakenen van de speelruimte kan tevens voor verdieping zorgen. Te veel mogelijkheden kan namelijk het overzicht doen verliezen. Deze kleine handelingen zorgen voor verdieping in het spel.

Met uitbreiding wordt bedoeld dat er open gestaan wordt voor het óut of the box’ denken. In onze visie wordt hier aleen uitleg over gegeven.

De activiteiten die de kinderen krijgen aangeboden gaan aan de hand van thema’s. Elke twee maanden worden er nieuwe thema’s behandeld. De thema worden gekoppeld aan de jaarlijks terugkomende feestdagen en jaargetijden. Daarnaast wordt er gestreefd naar een samenhang met CBS de Regenboog. Een aantal keren per jaar vindt er een overleg met CBS de Regenboog plaats om de thema’s te bespreken. Aan de hand daarvan wordt er met het team overlegd welke thema’s SaamnLeuk hanteert. Alle SaamnLeuk groepen hebben dezelfde thema’s in behandeling. Wanneer een thema wordt voorbereid wordt er rekening gehouden met het stimuleren van 5 ontwikkelingsgebieden;

Taalontwikkeling
Aan de hand van de thema’s worden boeken bij de bibliotheek gereserveerd. De boeken worden met regelmaat en interactief voorgelezen. De boeken beginnen te leven en komen in het spel weer terug. Door de boeken herhaaldelijk voor te lezen worden de kinderen gestimuleerd in het begrijpend lezen. Het kind leert het kind zich eigen te maken, dit biedt veiligheid en stimuleert het leren.

Naast het lezen van boeken worden er liedjes gekoppeld aan de thema. Ook deze worden met regelmaat gezongen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Aan de thema’s worden sociale competentie gekoppeld. Tijdens een overleg wordt er samen met de pedagogisch coach gekeken naar de samenstelling van de groep. Welke sociale competentie dient deze periode behandeld te worden? Zijn er op dat moment vaak opstootjes? Dan richt SaamnLeuk zich die maand bijvoorbeeld op het leren samen te spelen. Er wordt gezocht naar boekjes waarin goede voorbeelden worden gegeven hoe samenspelen er leuk kan zijn. De pedagogisch medewerker gaat bij de kinderen zitten tijdens het spel en probeert dit te begeleiden. Wanneer dit goed verloopt kan er worden gekeken naar andere sociale competenties.

Motorische ontwikkeling
Het thema’s wordt voorbereid met minstens vier activiteiten waarbij de fijne motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Er worden verschillende knutselactiviteiten aangeboden, zoals knippen, scheuren, pengreep, verven, kleien….. Eindeloze inspiratie om de fijne motoriek te stimuleren. Daarnaast worden er minstens vier activiteiten aangeboden waarbij de grove motoriek wordt gestimuleerd, Zowel activiteiten voor binnen als buiten, springen, zwaaien, rollen klimmen en klauteren.

Creatieve ontwikkeling
Kinderen hebben een fantasie waar volwassenen van kunnen leren. SaamnLeuk ziet, hoort en volgt de kinderen in dit proces. Vaak geven de kinderen de aanleiding om de creatieve ontwikkeling te stimuleren en de pedagogisch medewerker kan dat stukje extra toevoegen middels de aankleding en begeleiding. De ruimte wordt ingericht naar aanleiding van het thema. Hierdoor kan het kind beter tot spel komen.

Cognitieve ontwikkeling
Door de bovenstaande gebieden te behandelen met enige regelmaat en structuur wordt de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. SaamnLeuk probeert een duidelijke grens te trekken tussen kinderopvang en school. Door veel buiten te spelen, te ontdekken en te doen wordt de cognitieve ontwikkeling spelenderwijs ontwikkeld.

Zo nu en dan worden er activiteiten georganiseerd buiten de ruimte van SaamnLeuk. Er worden bijvoorbeeld uitjes gedaan naar de winkel of de kinderboerderij. Ook een rondje wandelen in Bedum zal met regelmaat gebeuren. Voor deze kinderen hebben wij een bolderkar tot onze beschikking. De bolderkar heeft plek voor zes kindjes die zelfstandig kunnen zitten. Daarnaast kunnen er nog 2 kinderen vervoerd worden in onze duo wagen.. Ook hier wordt aan het vier-ogen principe gehouden. We gaan met minimaal twee personen op pad, waaronder minimaal 1 pedagogisch medewerker. Dit zou kunnen betekenen dat een stagiaire of vrijwilliger mee gaat als tweede persoon.

Tijdens ons uitje wordt de telefoon meegenomen, hierin staan alle kind gegevens en om te allen tijde bereikbaar te zijn. Tot slot houden we rekening met snoetendoekjes, luiers en eventueel eten en drinken.