Goed om te weten..

Welkom bij SaamnLeuk, om het SaamnLeuk te hebben en te houden hebben wij een aantal punten om goed om te weten..

De openingstijden KDV
Reguliere opvang van 07.30 – 18.00
Halve dag van 07.30 – 13.00 / 12.30 – 18.00.

De openingstijden BSO
Reguliere opvang van 14.00 – 18.00
Op vrijdag van 12.00 – 18.00
Vakantie en margedagen opvang van 08.00 – 18.00
Halve dag van 08.00 – 13.00 / 12.30 -18.00.

Margedagen (BSO)
Margedagen zijn dagen of dagdelen waarop de school van te voren heeft aangegeven gesloten te zijn in verband met, vergaderingen, bijscholen o.i.d. Wanneer er een margedag of vakantie dag zich voordoet, gaan wij pas open wanneer er 2 of meer kinderen zijn opgegeven. Een margedag wordt extra inrekening gebracht.

Mentorschap
Is een vast gezicht voor het kind en ouder. Het kind en de ouders kunnen altijd terecht bij de mentor om zaken te bespreken omtrent het kind. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind nauwgezet en houdt goed zicht op zijn/haar welbevinden binnen onze opvang. Door open te staan en belangstelling te tonen voor wie het kind is, wat het doet en meemaakt, ontstaat een band. Daarnaast vindt er minimaal 1 keer per jaar voortgangsgesprekken plaats.

Avonturenboekje
Wanneer kinderen bij ons komen spelen krijgt elk kind een leeg schetsboek, ook wel “avonturenboekje” genoemd. Deze is bedoeld voor het kind verslag, maar ook voor foto’s en knutselwerken. Zodra het kind onze kinderopvang verlaat krijgen zij deze mee. Wij schrijven dagelijks, tot het eerste levensjaar een stukje in het avonturenboekje, zodat ouders op de hoogte blijven van de avonturen van hun kleine wonder!

Kindje afwezig of ziek?
Is een afwezigheid op voorhand bekend, geef dit dan door via het ouderportaal. Afmelden dient 24 uur van te voren. Dan komen deze uren in een “ruilpotje”, deze uren kunnen binnen 3 maanden worden ingezet mits er plek is. Is je kind ziek of kan het kind om een andere reden niet kan komen? Geef dit dan op tijd door aan de leiding. SaamnLeuk kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang van het kind staat hierbij voorop, en we moeten rekening houden met het belang van de andere kinderen.

Dan rijst vanzelf de vraag:

Wanneer is een kind ziek?
In ons uitgebreide protocol zieke kinderen wordt uitgelegd hoe wij met zieke kinderen omgaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.
Een kind is ziek als:

  • Hun lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden koorts is (bij 38.5 worden ouders gebeld en bij 39 graden koorts of hoger moeten ouders hun kind altijd komen ophalen)
  • Hij/zij zich niet meer kan handhaven in de groep omdat het zich niet lekker voelt en 1 op 1 aandacht nodig heeft.
  • Wanneer hij/zij een besmettelijke ziekte heeft. Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind-afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 38,5 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op de kinderopvang mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar het kind.

Besmettelijke ziekte
Meld een besmettelijke ziekte van je kind bij de pedagogisch medewerker. Zij overlegt zo nodig met de GGD en volgt het advies van de GGD als er maatregelen moeten worden genomen.
Toedienen van medicijnen Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen altijd een verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn, wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De PM´er noteert het tijdstip van toediening de op medicijnverklaring. De bijsluiter van het medicijn moet altijd meegegeven worden, zodat deze nog nagelezen kan worden. Tevens moet de medicatie thuis al een keer gegeven zijn, zodat bekend is hoe het kind reageert op de medicatie!

Hoofdluis
Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Heb je bij je kind hoofdluis ontdekt? Licht dan een medewerker in, zodat zij de overige opvoeders kan waarschuwen en informeren over bestrijding en voorkoming van hoofdluizen.

Allergie
Wanneer je kind bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of – intolerantie, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. Geef zelf aangepaste voeding mee.

Extra dagdelen of ruilen
Wil je een keer een extra dag of dagdeel afnemen of een dag ruilen? Dan kun je via het ouderportaal een aanvraag indienen. Wij zullen voor je gaan kijken of er op de gewenste dag plek is op de groep. Mocht er geen plek zijn, dan kunnen wij eventueel kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Wij kunnen echter niet garanderen dat er altijd een plekje beschikbaar zal zijn.

Sluitingsdagen voor 2023 zijn:
Vrijdag 19 mei (dag na Hemelvaart) en vrijdag 7 april Goede Vrijdag is SaamnLeuk gesloten. (Bij deze sluitingsdagen komen de uren in het ruilpotje).
Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij ook gesloten.

Jarig
Als je kind jarig is, dan kan dat uiteraard samen met de andere kinderen worden gevierd. Trakteren mag! Wil je ons op de hoogte brengen? Er bestaat een kans dat een van de kinderen op de groep een voedselallergie heeft. We willen je vragen hiernaar te informeren of er rekening mee te houden. Praktische kleding: met een eenvoudige sluiting waarin uw kind zich goed kan bewegen, is het meest comfortabel. Houd er rekening mee dat kleding vuil kan worden door knutselen, verven of buiten spelen. (reservekleding gewenst)

Veiligheid
Wij werken met toestemmingsformulieren, ouders geven wanneer nodig toestemming voor; Veilig slapen – inbakaren, op de buik slapen en buiten slapen. Zelfstandig buiten spelen (BSO) Op de foto – liever niet, of intern of extern.

Roken is niet toegestaan in het gebouw en op het plein. Denkt u om uw eigen spullen?

Zijn jullie op de hoogte van ons beleid en werkinstructies?
Deze zijn hier vinden op onze site.

Mijn kindje gaat voor het eerst naar het kinderdagverblijf.

Wat moet je meenemen naar het kinderdagverblijf?

De tas klaarzetten
En dan komt die ene dag snel dichterbij. De eerste dag naar de kinderdagopvang. Het zal vast en zeker toch een beetje onwennig aanvoelen. Hoe gaat je kind het doen en heb je wel de juiste spullen ingepakt? Om te voorkomen dat je de verkeerde spullen mee geeft op de eerste dag kinderopvang (en om iedere vorm van stress bij het pakken van de tas te vermijden) sommen we hieronder de inhoud van de tas voor je op:

Setje reservekleding
Stop in ieder geval een extra romper en set reservekleren in de tas. Je weet het nooit, gaat het een keer mis, dan kan je kind verschoond worden en in een schone outfit worden gestoken.

Knuffel
Geef je kind zijn/haar favoriete knuffel mee. Een die lekker naar thuis ruikt. Een vertrouwde geur. Breng je je baby voor de eerste keer naar het kinderdagverblijf, dan kun je er ook voor kiezen een shirt van jezelf (met jouw geur) mee te geven. Een bekende geur vinden kinderen vaak prettig.

Fles
Als je kind de fles krijgt, dan drinkt hij of zij waarschijnlijk graag uit een eigen flesje. Wel zo vertrouwd!

Melk: borstvoeding of flesvoeding
Krijgt je kind borstvoeding? Dan geef je zelf afgekolfde moedermelk mee die ze bij het kinderdagverblijf in de koelkast zetten. Drinkt je kind flesvoeding? Geef dan een fles en melkpoedertoren met de juiste hoeveelheid schepjes mee. Vergeet niet om zelf aan te geven welke hoeveelheid melk je kind drinkt, en hoe vaak of op welke tijdstippen.

Speen
Gebruik je thuis een fopspeen? Neem deze dan ook mee naar de kinderopvang. Voor de hygiëne is het prettig als je deze in een doosje doet.

Slaapzak
Lekker slapen is erg belangrijk. Grote kans dat je kind thuis de eerste jaren in een slaapzak slaapt. Dan is het voor hem/haar wel zo prettig om ook op de opvang in een slaapzak te slapen. Geef de eigen slaapzak mee, deze is herkenbaar voor je kind en zo slaapt hij/zij extra lekker! 🙂

TIP! Plak een label met de naam van je kind op bovenstaande items. Zo weet de leidster direct wat van jouw kind is en voorkom je dat er per ongeluk iets wordt omgewisseld.