Verwelkomen en afscheid nemen van ouders

Als het kind de groep binnenkomt, begroeten we het kind en de ouder. De pedagogisch medewerker maakt duidelijk dat het kind en de ouder welkom zijn in de groep en opent een gesprek als dat mogelijk is. Graag vernemen de pedagogisch medewerkers ‘s morgens hoe het gegaan is met de kinderen en of er bijzonderheden zijn die van belang zijn voor de pedagogisch medewerkers. Bijv. of het kind goed heeft geslapen, gegeten en gedronken. Bij het afscheid neemt de pedagogisch medewerker het kind over van de ouder of laat het kind doorgaan waarmee het al begonnen was met de ouder erbij. Kinderen hechten waarden aan een vast patroon bij het afscheid nemen. Het moment van afscheid nemen is voor alle partijen duidelijk. Voor het kind is het belangrijk dat het weet dat zijn ouder weggaat en later terugkomt. De pedagogisch medewerker zal samen met het kind de ouder uit gaan zwaaien.