Slapen bij SaamnLeuk

We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende rust krijgen en prettig en veilig kunnen slapen. Tijdens het intakegesprek bespreken we met ouders/verzorgers het slaapritme van het kind. We vinden dat een kind moet kunnen slapen naar behoefte. We bespreken of ze in een ledikantje mogen slapen of dat rusten op een stretcher (voor de oudere kinderen) ook goed is. De kinderen slapen in veilige gecertificeerde bedjes van erkende leverancier. Als kinderen gaan slapen mogen ze als ze willen hun eigen knuffel (van thuis) mee naar bed. Wanneer ze geen knuffel bij zich hebben, mogen ze er één uit het knuffelmandje van SaamnLeuk uitzoeken.

Kinderen slapen in hun eigen van huis meegebrachte slaapzakken.
Er zijn eventueel reserve slaapzakken aanwezig. Als het kind een fopspeen heeft krijgt hij/zij deze tijdens het slapen. Deze ‘eigen’ ligt in het bakje van uw eigen kindje. Wanneer een kindje een buikslaper is, moeten ouders een toestemmingsformulier invullen waarop zij aangeven dat de pedagogisch medewerkers het kindje op de buik in bed mogen leggen. Ook wanneer een kindje ingebakerd moet worden, zal dit op het formulier ingevuld moeten worden.

Zie ons uitgebreid protocol slapen bij SaamnLeuk. Slapen bij SaamnLeuk . protocol veilig slapen odt