De huisregels van SaamnLeuk:

Dagelijks komen er veel mensen bij SaamnLeuk over de vloer. Om er voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt voor uw kind en uzelf, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen voor uniformiteit en veiligheid op onze opvang en voor rust en duidelijkheid voor de kinderen. Als er iets niet duidelijk is, vraag dan gerust aan de medewerker van uw locatie om uitleg.

 1. De openingstijden:

KDV

Reguliere opvang van: 07.30 – 18.00

Halve dag van: 07.30 – 13.00 / 12.30 – 18.00.

BSO

Reguliere opvang van: 14.00 – 18.00

Op vrijdag van: 12.00 – 18.00

Vakantie en margedagen opvang van: 08.00 – 18.00

Halve dag van: 08.00 – 13.00 / 12.30 -18.00.

 1. Margedagen zijn dagen of dagdelen waarop de school van te voren heeft aangegeven gesloten te zijn in verband met, vergaderingen, bijscholen o.i.d.

Wanneer er een margedag of vakantie dag zich voordoet, gaan wij pas open wanneer er 2 of meer kinderen zijn opgegeven.

 1. Afwezigheid: Is een afwezigheid op voorhand bekend, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de pedagogisch medewerker.

Is uw kind ziek of kan uw kind om een andere reden niet kan komen? Geef dit dan op tijd door aan de leiding. SaamnLeuk kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang van het kind staat hierbij voorop, en we moeten rekening houden met het belang van de andere kinderen.

 1. Besmettelijke ziekte: Meld een besmettelijke ziekte van uw kind bij de pedagogisch medewerker. Zij overlegt zo nodig met de GGD en volgt het advies van de GGD als er maatregelen moeten worden genomen.
 2. Ruiling: Een ruiling kan binnen 2 weken.

Uiteraard in overleg met de pedagogisch medewerker.

Voor alles geldt: Uw kind is welkom, mits er plek is.

 1. Extra dagdelen: Wilt u een keer een extra dag of dagdeel afnemen, dan kunt u via het ouderportaal aan ons laten weten.

Wij zullen voor u gaan kijken of er op de gewenste dag plek is op de groep. Mocht er geen plek zijn, dan kunnen wij eventueel contact met u opnemen op het moment dat er kinderen afwezig zijn op de groep.

Wij kunnen echter niet garanderen dat er altijd een plekje beschikbaar zal zijn.

 1. Sluitingsdagen: Landelijke feestdagen en een enkele studiedag worden doorberekend aan de ouders. Tussen kerst en oud & nieuw zijn wij 1 week gesloten.

Er zullen maximaal 2 studiedagen voor pedagogisch medewerkers gepland worden in een jaar. U kunt deze dagen binnen 2 weken in zetten als extra opvang (indien er plek is, hiervoor worden geen extra kosten doorberekend).

 1. Hoofdluis: Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Hebt u bij uw kind hoofdluis ontdekt? Licht dan een medewerker in, zodat zij de overige opvoeders kan waarschuwen en informeren over bestrijding en voorkoming van hoofdluizen.
 2. Allergie: Wanneer uw kind bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of – intolerantie, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. Geef zelf aangepaste voeding mee.
 3. Jarig: Als uw kind jarig is, dan kan dat uiteraard samen met de andere kinderen worden gevierd. Trakteren mag! Wilt u ons op de hoogte brengen?

Er bestaat een kans dat een van de kinderen op de groep een voedselallergie heeft. We willen u vragen hiernaar te informeren of er rekening mee te houden.

 1. Praktische kleding: met een eenvoudige sluiting waarin uw kind zich goed kan bewegen, is het meest comfortabel. Houd er rekening mee dat kleding vuil kan worden door knutselen, verven of buiten spelen. (reservekleding gewenst)
 2. Veiligheid: Roken is niet toegestaan in het gebouw en op het plein.

Denkt u om uw eigen spullen?